harteçjal

[harteçja:l]

Könelişen söz Dini düşünjä görä «zamana ahyr bolanda» döremeli mifiki jandar.

  • Beýle ýerleri hem heý harteçjallara rowa görüp bolarmy?! (B. Soltannyýazow, Kümüş)


Duş gelýän formalary
  • harteçjallara