haraz ha‧raz

seret degirmen

 • Çep tarapdan harazyň güňleç sesi eşidildi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

 • Gündizine bolsa ol dwižok harazy ýöredýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • haraza
 • harazda
 • harazdan
 • harazlar
 • harazlarda
 • harazlary
 • harazly
 • harazsyz
 • harazy
 • harazy-da
 • harazynda
 • harazyndan
 • harazyny
 • harazynyň
 • harazyň