haraz

seret degirmen

  • Çep tarapdan harazyň güňleç sesi eşidildi. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  • Gündizine bolsa ol dwižok harazy ýöredýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)