haraplatmak işlik

[hara:platmak]

 1. Harap etdirmek, bibat etdirmek, sandan çykartmak, derege ýaramsyz etdirmek.

  • Motoryňy görene mündürip harapladypsyň.

 2. Harap etdirmek, bulam-bujar etdirmek, hapalatmak.

  • Maşyn sürjek diýip, egin-başyňy harapladypsyň.

 3. Porsatdyrmak, yslandyrmak, zaýalatmak (iýilýän önümler hakda).

  • Ölen mallaryň etini wagtynda ibermän haraplatmak bolmaz.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haraplatmak - harapladýar, harapladar, harapladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • harapladypsyň
 • harapladyň
 • haraplatmak