haraplanmak işlik

[hara:planmak]

  1. Harap bolmak, bibat bolmak, ulanyşdan galmak, zaýalanmak, döwülmek, ýenjilmek.

  2. Bulam-bujar bolmak, hapalanmak.

    • Tamdyra haraplanypdyr.

  3. Porsamak, yslanmak, zaýalanmak (iýilýän önümler hakda).

    • Et haraplanypdyr.

  4. Göçme manyda Ugry gaçmak, mazasy bozulmak.