haraplanmak ha‧rap‧lan‧mak işlik

[hara:planmak]

 1. Harap bolmak, bibat bolmak, ulanyşdan galmak, zaýalanmak, döwülmek, ýenjilmek.

 2. Bulam-bujar bolmak, hapalanmak.

  • Tamdyra haraplanypdyr.

 3. Porsamak, yslanmak, zaýalanmak (iýilýän önümler hakda).

  • Et haraplanypdyr.

 4. Göçme manyda Ugry gaçmak, mazasy bozulmak.


Duş gelýän formalary
 • haraplanan
 • haraplandyr
 • haraplanjak
 • haraplanmagy
 • haraplanmak
 • haraplanmasyny
 • haraplanypdyr
 • haraplanýar