harapçylyk

[hara:pçylyk]

seret haraplyk

  • Emma bir harapçylyk bolaýsa, suda ilki bilen seni bererin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ussa Haýdar, kän harapçylyk boldymy?! («Türkmen pýesalary»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem harapçylyk - harapçylygy.


Duş gelýän formalary
  • harapçylyga
  • harapçylygy
  • harapçylygyň