haramzadalyk

[hara:mza:dalyk]

Gepleşik dili Gelşiksiz, ýaramaz hereket, , gabahatçylykly .

  • Şol haramzadalyklara gany gyzan Çernyşow birdenkä Osipowyň üstünden düşenini duýman galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýtak Allaýarow şeýle haramzadalyga baş urar diýen oý kimiň akylyna geljek. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haramzadalyk - haramzadalygy.


Duş gelýän formalary
  • haramzadalyga
  • haramzadalygyna
  • haramzadalykda
  • haramzadalykdygyny
  • haramzadalyklara