haramy ha‧ra‧my

[hara:my:]

 1. Haram işler bilen meşgullanýan, haramhor.

  • Haramydan dogan sen haramzada, bu işiňi siňdirmersiň janyňa. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ýok, ýok, bu töhmetleri toslap tapan bir haramy kezzapdyr. (Şekspir, Otello)

 2. Gepleşik dili Garakçy, ýol uran, galtaman.


Duş gelýän formalary
 • harama
 • haramydan
 • haramylar
 • haramylardan
 • haramylaryň
 • haramylyk
 • haramymyň
 • haramyny
 • haramynyň
 • haramysy
 • haramysyň
 • haramyň