haplamak işlik

  1. Gyzgyn howur, gyzgyn ýel we ş. m. ýüzüňe urmak, çabramak.

    • Gowaçalaryň içi bolsa, gyzgyn tamdyryň howry ýaly, ýüzüňe haplap duran kapasdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ýakymsyz, porsy ys burnuňa urmak.

    • Maslygyň ysy burnuma haplap urdy.


Duş gelýän formalary
  • haplap
  • haplaýandygyny