hapalanmak ha‧pa‧lan‧mak işlik

 1. Hapa bolmak, kirlemek, çorlamak.

  • Pejiň başyna gujagyny dolduryp getirýär-de, ýalaň odun dökýär, içeri hapalanýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Dogrudan-da, sweçkalaryň birnäçesi örän hapalanypdyr. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Başga zatlar goşulyp, garylyp zaýalanmak, iýer-içer ýaly bolmazlyk.


Duş gelýän formalary
 • hapalanan
 • hapalananda
 • hapalanandygy
 • hapalanandygyna
 • hapalanandygyny
 • hapalanandyr
 • hapalananlygy
 • hapalanarsyň
 • hapalandy
 • hapalandygyça
 • hapalanjak
 • hapalanma
 • hapalanmadyk
 • hapalanmaga
 • hapalanmagy
 • hapalanmagyna
 • hapalanmagynda
 • hapalanmagyndan
 • hapalanmagyny
 • hapalanmagynyň
 • hapalanmagyň
 • hapalanmak
 • hapalanmakda
 • hapalanmakdan
 • hapalanmaklyga
 • hapalanmalar
 • hapalanmalara
 • hapalanmalardan
 • hapalanmalary
 • hapalanmalaryndan
 • hapalanmalaryny
 • hapalanmalaryň
 • hapalanman
 • hapalanmany
 • hapalanmanyň
 • hapalanmasy
 • hapalanmasydyr
 • hapalanmasyndan
 • hapalanmasynyň
 • hapalanmaz
 • hapalanmazlyga
 • hapalanmazlygy
 • hapalanmazlygydyr
 • hapalanmazlygyna
 • hapalanmazlygynda
 • hapalanmazlygyny
 • hapalanmazlygynyň
 • hapalanmazlyk
 • hapalansa
 • hapalansalar
 • hapalanyp
 • hapalanypdyr
 • hapalanyň
 • hapalanýan
 • hapalanýandygy
 • hapalanýar
 • hapalanýarlar