hapalanmak işlik

  1. Hapa bolmak, kirlemek, çorlamak.

    • Pejiň başyna gujagyny dolduryp getirýär-de, ýalaň odun dökýär, içeri hapalanýar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

    • Dogrudan-da, sweçkalaryň birnäçesi örän hapalanypdyr. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  2. Başga zatlar goşulyp, garylyp zaýalanmak, iýer-içer ýaly bolmazlyk.