hapalamak ha‧pa‧la‧mak işlik

 1. Hapa etmek, kirletmek, çorlatmak.

  • Eliňi hapalamak.

 2. Başga zatlar goşup, garyp zaýalamak, iýer-içer ýaly etmezlik.

  • Mallar öňüne dökülen otuny hapalaýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • hapalady
 • hapaladylar
 • hapaladyň
 • hapalama
 • hapalamaga
 • hapalamagy
 • hapalamagyna
 • hapalamagynyň
 • hapalamagyň
 • hapalamak
 • hapalamakda
 • hapalamakdan
 • hapalamaklaryna
 • hapalamaklyga
 • hapalamaklygyň
 • hapalamaly
 • hapalaman
 • hapalamasy
 • hapalamaz
 • hapalamazlygy
 • hapalamazlyk
 • hapalamaýan
 • hapalamaýandygyny
 • hapalamaýar
 • hapalamaýarlar
 • hapalan
 • hapalandy
 • hapalanlygy
 • hapalany
 • hapalanyma
 • hapalanyň
 • hapalap
 • hapalar
 • hapalara
 • hapalardan
 • hapalarsyň
 • hapalary
 • hapalaryn
 • hapalaryny
 • hapalasa
 • hapalaýan
 • hapalaýandygy
 • hapalaýandygydyr
 • hapalaýandygyna
 • hapalaýandygyny
 • hapalaýandygynyň
 • hapalaýanlygy
 • hapalaýanlygydyr
 • hapalaýança
 • hapalaýar
 • hapalaýarlar
 • hapalaýarys
 • hapalaýdy