hapalamak işlik

  1. Hapa etmek, kirletmek, çorlatmak.

    • Eliňi hapalamak.

  2. Başga zatlar goşup, garyp zaýalamak, iýer-içer ýaly etmezlik.

    • Mallar öňüne dökülen otuny hapalaýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)