hantama

[ha:ntama:]

Kesekiniň zadyna ymtylýan, el garaýan, tamakin.

  • Meret Artykdan hantama däldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Belki, olar senden beýle zatlar hantama däldir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • hantama-da
  • hantamady
  • hantamadyr
  • hantamalar
  • hantamalaryň
  • hantamalygy
  • hantamalygym
  • hantamasyň