hanjar

 1. Könelişen söz Gysga saply, iki ýüzli sowuk ýarag, gama.

  • Ýürek paralandy, dürtüldi hanjar, Müýnli sözi çykdy onuň naýynjar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda Naýza görnüşli düşýän ýiti şöhle.

  • Kirpikleriň gül hanjary, Nurlandyrýar ähli ýeri, Haýran etdi gözelleri, Seniň gözleriň, gözleriň. (A. Omarowa, Goşgular)

hanjar urmak

Awundyrmak, ýara salmak, ýiti urgy indermek.

 • Annatuwak, dädemiň ýaraly ýüregine hanjar urmaga seniň nähili ynsabyň çatýar?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

yşk hanjary

seret yşk


Duş gelýän formalary
 • hanjara
 • hanjardan
 • hanjarlar
 • hanjarlary
 • hanjarlarynyň
 • hanjarly
 • hanjary
 • hanjaryn
 • hanjaryny
 • hanjaryny-da
 • hanjarynyň
 • hanjaryň