hamyr ha‧myr at

[hamy:r]

Suw garylyp, undan ýugrulýan goýy massa, suwda eredilen un.

 • Hamyrym ajap barýandyr, tamdyra odun elteýin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ne hamyr, ne petir, ne toýa ýarar, ne ýasa. (nakyl)

hamyrdan gyl sogrulan ýaly etmek

Gepsiz, gürrüňsiz, örän ýuwaş, mylaýymlyk bilen, duýdurman.

 • Seni hamyrdan gyl sogrulan ýaly edip, alyp gaýdandyryn. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • hamyra
 • hamyrda
 • hamyrdan
 • hamyrdy
 • hamyrlam
 • hamyrlary
 • hamyrlaryny
 • hamyrlaryň
 • hamyrly
 • hamyrlyk
 • hamyry
 • hamyry-da
 • hamyrym
 • hamyrymy
 • hamyrymyzy
 • hamyrynda
 • hamyryndan
 • hamyryny
 • hamyrynyň
 • hamyryň
 • hamyryňy