hamsykmak ham‧syk‧mak işlik

Kemşerip aglamjyramak, bogazyň dolup aglamjyramak.

 • Şol sese Aşyryň enesi hamsygyp çykdy. Aýna şol agyr pikirleri ýüregine sygdyryp bilmän hamsykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aglamjyrap, hamsygyp, bütin bolşum bozuldy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hamsykmak - hamsygýar, hamsygar, hamsygypdyr.


Duş gelýän formalary
 • hamsygan
 • hamsygarly
 • hamsygaýsa
 • hamsygyp
 • hamsygýan
 • hamsygýardy
 • hamsykdam
 • hamsykdy
 • hamsykdy-da
 • hamsykma