hamsa ham‧sa

Könelişen söz Bäş kitapdan, dessan-poemadan ybarat edebi eser.

  • Sowatly, düşünjeli adamlar öz töwereklerine diňçileri üýşürip, onuň hamsasyny hepdeläp okardylar. (Myraly)


Duş gelýän formalary
  • hamsalaryndaky
  • hamsalaryň
  • hamsasy
  • hamsasynda
  • hamsasyny
  • hamsasynyň