hamrak ham‧rak

Öz çagasyny, balasyny örän gowy görýän, üstünde ganat gerýän, ýuka ýürek, mährem.

  • Her düýp agajy hamrak enäniň çagasyny söýşi ýaly söýýär. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hamrak - hamragy.


Duş gelýän formalary
  • hamraklar
  • hamraklygy
  • hamraklyk