hammam ham‧mam at

[hamma:m]

Suwa düşülýän ýörite jaý.

 • Şol günüň özünde Annaguly dagyny hammama äkitdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • hammama
 • hammamda
 • hammamdaky
 • hammamdan
 • hammamlar
 • hammamlardan
 • hammamlary
 • hammamlarynda
 • hammamlaryny
 • hammamlarynyň
 • hammamlaryň
 • hammamy
 • hammamynda
 • hammamynyň
 • hammamyň
 • hammamyňky
 • hammamyňyz