hammalçylyk ham‧mal‧çy‧lyk

[hamma:lçylyk]

seret hammallyk

  • Ol hammalçylyk etmekden gazanýan ujypsyz gazanjy bilen eklenip, müňlerçe kilometr ýoly pyýada geçýär. («Häzirki zaman edebiýaty»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hammalçylyk - hammalçylygy.


Duş gelýän formalary
  • hammalçylygyny