halylyk ha‧ly‧lyk sypat

[ha:lylyk]

Haly dokamak üçin niýetlenen (ýüň, ýüp we ş. m. zatlar).

  • Nabat bolsa iliň halylyk ýüňüni egrerdi ýa-da ýüpegini towlardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem halylyk - halylygy.