halyk ha‧lyk

[ha:lyk]

 1. Howudyň aşagyndan, düýäniň arkasyna atylýan ortasy deşik keçe.

  • Bu derýa balyklydyr, Düýämiz halyklydyr. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 2. Düýäniň howudynyň üstüni örtmek üçin ýörite bezeg ýapysy.

  • Düýeleriň howutlaryna halyklar gerilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Könelişen söz Ýaradan, döreden, Hudaý.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem halyk - halygy.


Duş gelýän formalary
 • halyga
 • halygam
 • halygy
 • halygynda
 • halygyndan
 • halygyny
 • halygyň
 • halykdan
 • halykdy
 • halyklar
 • halyklarda
 • halyklary
 • halykly
 • halyklydyr
 • halyklyk
 • halykmy