haly at

[ha:ly]

Dürli reňkdäki ýüplerden çitilip dokalýan gymmat bahaly düşek.

  • Haly, palas, çuwaldan doly tamlaryň içi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ýomut halysy.