haltyldaşmak hal‧tyl‧daş‧mak işlik

Bir zadyň ugrunda selpeşmek, hars uruşmak, haýdaşyp ýörmek.

  • Aldyrany bar ýaly haltyldaşyp gelýän sygyrlar molaşýardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • haltyldaşyp