halta

Külke we ownuk predmetleri salmak, guýmak üçin matadan tikilen gap.

  • Dulda heniz agzy açylmadyk unly haltalar dur. («Sowet edebiýaty» žurnaly)