halparmak hal‧par‧mak işlik

  1. Gowşap, aşak sallanyp durmak, boşap sallanmak.

  2. Halpyk bolmak, giňäp galmak.


Duş gelýän formalary
  • halparan
  • halparmak
  • halparyp
  • halparypdy