halparmak işlik

  1. Gowşap, aşak sallanyp durmak, boşap sallanmak.

  2. Halpyk bolmak, giňäp galmak.