hallaslamak işlik

[halla:slamak]

Bir zadyň ugrunda eýläk-beýläk haýdamak, alakjamak, hallas atmak.

  • Çar tarapa bakyp hallaslap geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)