hallanlamak hal‧lan‧la‧mak işlik

[halla:nlamak]

Eýläk-beýläk galgamak, hallan atmak, eýläk-beýläk çaýkanmak, güýçli, yrgyldamak, hellewlemek.

  • Indi bu ýogyn direg hem öý bilen birlikde hallanlap çaýkanýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • hallanlap