hallanlaşmak hal‧lan‧laş‧mak işlik

[halla:nlaşmak]

Batly yrgyldaşmak, hallan atyşmak, eýläk-beýläk galgaşmak, hellewleşmek.

  • Çadyrlaryň gapy örtükleri aldygyna şarpyldap, darty ýüpleri batly hallanlaşýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
  • hallanlaşýardy