hallallaşmak hal‧lal‧laş‧mak işlik

[hala:llaşmak]

Halallamaga kömekleşmek, halal edişmek.