halkylyk hal‧ky‧lyk

[halky:lyk]

Halkyň ruhuna, onuň medeniýetine, dünýägaraýşyna bagly bolan, degişli bolan.

  • Metod hökmündäki realizm sungatyň halkylygynyň we çeper ussatlygynyň formasynyň hemmelere düşnükli bolmagynyň üpjün edilmegini talap edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem halkylyk - halkylygy.


Duş gelýän formalary
  • halkylygy
  • halkylygy-da
  • halkylygydyr
  • halkylygyna
  • halkylygyny
  • halkylygynyň
  • halkylygyň