halkalatmak hal‧ka‧lat‧mak işlik

  1. Halka etdirip daňdyrmak, halkalap baglatmak.

  2. Bir zadyň daşyny halkalaýyn aldyrmak, halka bolup aýlandyrmak.

    • Olar daşlaryny halkaladypdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem halkalatmak - halkaladýar, halkaladar, halkaladypdyr.


Duş gelýän formalary
  • halkaladypdyr