halk

  1. Bir ýurtda, bir döwletde ýaşaýan ilat.

  2. Millet, halkyýet.

  3. Ýurduň ilatynyň esasy zähmetkeş köpçüligi.

    • Watanyň bähbidin, halkyň ykbalyn gorap saklaýarsyň, guwanýas saňa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  4. Adamlar, jemagat, jemende.

    • Haý, halk haw! -- diýen ses uzakdan çala eşidilýär. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)