halanmak ha‧lan‧mak işlik

[ha:lanmak]

 1. Ýürekden söýülmek, ýagşy görülmek.

 2. Hormat goýulmak, göwne ýakymly bolmak, gowy görülmek.

halanyňy etmek

Öz göwnüňe, ýüregiňe ýaraýşyna görä hereket etmek isläniňi etmek.

 • Biz-ä şu gije gaçjak, siz hem halanyňyzy ediň, ýigitler! («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • halanam
 • halanany
 • halandygy
 • halandygymy
 • halandyklaryny
 • halanmady
 • halanmadygyny
 • halanmajagyny
 • halanmak
 • halanmalardan
 • halanmandyr
 • halanmanym
 • halanmazdy
 • halanmazlyk
 • halanmaýan
 • halanmaýany
 • halanmaýar
 • halanmaýardy
 • halanyp
 • halanýan
 • halanýandygyny