halanmak işlik

[ha:lanmak]

  1. Ýürekden söýülmek, ýagşy görülmek.

  2. Hormat goýulmak, göwne ýakymly bolmak, gowy görülmek.

halanyňy etmek

Öz göwnüňe, ýüregiňe ýaraýşyna görä hereket etmek isläniňi etmek.

  • Biz-ä şu gije gaçjak, siz hem halanyňyzy ediň, ýigitler! («Görogly» eposy)