halallanmak ha‧lal‧lan‧mak işlik

[hala:llanmak]

  1. Halallap öldürilmek, haram edilmän öldürilmek, eti iýer ýaly edilmek.

    • Aşa düşüp pyçaga gelen goýun halallandy.

  2. Göçme manyda Tabşyrylan iş arassa ýerine ýetirilmek, ynam ödelmek, alnan hak ödelmek.


Duş gelýän formalary
  • halallandy