halallamak işlik

[hala:llamak]

  1. Maly özi ölmänkä, öz eliň bilen damagyny çalyp öldürmek, etini iýer ýaly etmek.

    • Olar maşyn uran sygyrlaryny halallapdyrlar.

  2. Göçme manyda Tabşyrylan işi arassa ýerine ýetirmek, ynamy ödemek, alan hakyňy ödemek.

    • Ol hakyny halallap aldy, işi gowy ýerine ýetirdi.