haklamak işlik

Berjaý etmek, ýerine ýetirmek, ödemek.

  • Agyr jeňde doganlygňy hakladyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gözün gyrpman, dyzyn epmän, saklap dur. Watanmyzyň beren duzun haklap dur. («Pioner» žurnaly)