haklamak hak‧la‧mak işlik

Berjaý etmek, ýerine ýetirmek, ödemek.

 • Agyr jeňde doganlygňy hakladyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gözün gyrpman, dyzyn epmän, saklap dur. Watanmyzyň beren duzun haklap dur. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • hakladyň
 • haklamak
 • haklap
 • haklapdyr
 • haklar
 • haklara
 • haklarda
 • haklary
 • haklaryna
 • haklaryndan
 • haklaryny