haklaşmak hak‧laş‧mak işlik

 1. Algy-bergi bilen üzülişmek, hasaplaşyk etmek, hasaplaşmak.

  • Gaba telpeklerini dyzynyň üstüne taşlap, haklaşjak bolup oturan ýaş ýetginjekleriň käbirini sehleriň gapysynda görmek bolýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Göçme manyda Ar, öç almak.

  • Men haklaşaýyn diýsem, arzasyz hem haklaşyp bilerin. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • haklaşaryn
 • haklaşarys
 • haklaşaýyn
 • haklaşdy
 • haklaşjak
 • haklaşmaga
 • haklaşmagyň
 • haklaşmak
 • haklaşmakçy
 • haklaşyp
 • haklaşýar