hak-hukuk hak-hu‧kuk at

[hak-huku:k]

Bir zada bar bolan hak, ygtyýar, hukuk.

  • Her bir adam şu hak-hukukdan, ýöne dürli tär bilen alýandyr. (M. Gorkiý, Eserler)

  • Şerigatyň pis kanunlary olaryň azatlygyna we hak-hukugyna ýol bermän, garaňkylykda, nadanlykda saklapdyr. («Edebiýat»)