hajy

Dini söz Dini düzgün boýunça: Mekgä zyýarata gidip gelen adama berilýän goşmaça at.

  • Ýol urardylar-da, soň hem haja giden bolup, «ak adam bolup geldik» diýerdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)