hajat ha‧jat

[ha:jat]

Zerurlyk, gerek zat, talap, isleg mätäçlik.

 • Durmuş hajatlary üçin hem goşmaça elektrik güýji gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Kostýumlary kim üçin alandygy barada gürrüň etmegiň hajaty hem ýok. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • hajatdanam
 • hajatlar
 • hajatlara
 • hajatlary
 • hajatlarymyz
 • hajatlaryna
 • hajatlarynda
 • hajatlaryndan
 • hajatlaryny
 • hajatlarynyň
 • hajatly
 • hajaty
 • hajatym
 • hajatyn
 • hajatyna
 • hajatyndan
 • hajatyny
 • hajatynyň
 • hajatyň
 • hajatyňyz