haňlamak haň‧la‧mak işlik

Içi hiç zatsyz boşap, haňzap galmak.

  • Ýöne weli, otaglar haňlap durandyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • haňlady
  • haňlap