haýyrlanmak işlik

  1. Peýdalanmak, ulanmak.

    • Olar biziň arabamyzy haýyrlanyp ýörler.

  2. Haýyr görmek, peýda görmek, girdeji almak (söwda-satyk hakda).

    • Ýerden köp haýyrlanmak maksady bilen öýleriň ýokarky etažlaryna balkon edipdirler. (Orta asyrlar taryhy)