haýyr-şir

[haýyr-şi:r]

Pal atmagyň bir görnüşi, ýeriň ýüzüne yzly-yzyna «haýyr» (peýda) diýip bir çyzyk we «şir» («şer», zyýan) diýip bir çyzyk çekip, bir zadyň ýagdaýyny, netijesini görmän biljek bolmaklyk.