haýynlyk

[ha:ýynlyk]

Ähtiýalanlyk, dönüklik.

  • Ol haýynlyk edip, ähtinden dänýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olaryň şol haýynlyklary, ylaýta-da gyrak-bujakdaky ülkelerde güýçli gidýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haýynlyk - haýynlygy.


Duş gelýän formalary
  • haýynlykda
  • haýynlyklary