haýyn

[ha:ýyn]

Halkyna dönüklik edýän, watanyny, halkyny satýan, dönük, ähtiýalan.

  • Gulluhanyň Aşgabat haýynlary bilen agzynyň birligi anyk görnüp durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)