haýykmak işlik

Birinden ýa-da bir zatdan heder etmek, özünden ökde görüp çekinmek, geň görmek, haýran bolmak, sustun basylmak, geňirgemek.

  • Artyk onuň şol wagtky keşbini görende haýykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol gulagy bilen eşiden zadyna haýygan ýaly gözüni petretdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haýykmak - haýygýar, haýygar, haýygypdyr.