haýuw

[haýu:w]

Türkmen aýal-gyzlarynyň biri-birine ýüzlenende ulanýan sözi.

  • Haýuw! Güldese, Güljahan-a, suwlaryňyzy alyň, içerileri tämizläň! (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)