haýkyrmak haý‧kyr‧mak işlik

 1. Galmagal etmek, zenzele turuzmak, batly aglamak.

 2. Käýinip gygyrmak, gaty käýinmek.

  • Tüpeňi ogurlatdyňmy? -- diýip, Pökgen haýkyrdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Gepleşik dili Batly ses bilen kişňemek.

  • Meleguş atlylara haýbat atyp, haýkyrmak bilen asmana towusýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • haýkyransoň
 • haýkyrdy
 • haýkyrdylar
 • haýkyrmaga
 • haýkyrmak
 • haýkyryp
 • haýkyrypdyr
 • haýkyrýarlar