haýhat haý‧hat

[haýha:t]

  1. Arman, haýp.

    • Birisi talanyp, biri ýeňipdir, haýhat, gara ýere köp gan siňipdir. (Çary Aşyr, Poemalar)

  2. Gykylyk, zenzele, gopgun, azap, jebir.

    • Öten gijäniň haýhadyny sen soram, men aýtmaýyn! («Sowet edebiýaty» žurnaly)