haýdatmak haý‧dat‧mak işlik

  1. Çalasyn hereket etdirmek, çalt işletmek, depgini güýçlendirmek.

  2. Çalt sürdürmek, gyssap kowdurmak, äkitdirmek.

  3. Kowduryp goýbertmek, kowdurmak, çykartmak, boşatdyrmak.

    • Men ony häziriň özünde gullukdan haýdadyp, işini suda geçireýin. Hany göreli, ondan soň nähili heňden gopýarka! ? (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem haýdatmak - haýdadýar, haýdadar, haýdadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • haýdadyp
  • haýdadýan
  • haýdatmak