haýdaşybermek haý‧da‧şy‧ber‧mek işlik

  1. Ur-tut işe girişip, işläp başlabermek, bir işi dumly-duşdan edibermek, ýapyşybermek.

    • Näme seredişip dursuňyz, eliňizi çermäň-de haýdaşyberiň! Okuw diýseler, aýalu-erkek pişmä çozan ýaly haýdaşyberýärler -- diýeninden, Altyn eli depderli işikden girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Bir ugra sürüp, haýdap gidişibermek, çalt ýola düşüşibermek.


Duş gelýän formalary
  • haýdaşyberiň
  • haýdaşyberýärler